Arazziu u pazzu, a zia Razzia scanzzatini, u mazzarinisi, codduluangu, tistuni,calascinni, scarpetta leggia,fumiattu, ranghella, papuzza, pìtunnu, malampu, tistazza, trunghiattu,umuartu, mazzarrisi, ucavaliari, marranzanu, usaristanu, patata cotta, patata, u stighiualu, mangiuni, scerba, giuda, vitu pizzu, a battaghia, amidagghia, aricchiutu, lupiddu, rambetta, ciarrubiancu, panzazza, pinnazza, piri piri, spinetta, univuru, piacura bianca, cance, ufucilatu, ummaardu, u palummu, sasa, runcuni, frischidaddu, signuriaddu, u riuzzu, scroppu, tabbutu, piripicchiu,naca naca, agnura mela, a mandalena, popò, surgiddu, cerca dinari, tavula franca,cavaguzzu, satana, cainu, marasciallu cardiggu, robbacappotta, larciucani, ciappazza, maluppilu, laroggiu, faccia di cacaredda, usturdutu, arofilu, bunacuni, u spilinghisi,torcivia, torcilacuda, marredda,talia incialu, faccidipiacura, malazzuattu, usuntuninu,paululuangu, umanungu,utabbuniari, sirretta, fulippu u liantu, spagnoletta, a fidili, a cicirunivura, don piddu, donnanna, gnura fina, a modda, ninu u miciu, u micciusu, campanedda,sgruappu, tumazzuviacchiu, stuartu, ciancicianci, pacificu, cudduruni, tisu, ecc. ecc.

 
Facebook Commenti